Digitisation of the Kováts Napfényműterem photographic archive (Odorheiu Secuiesc, Romania) (EAP1130)

Aims and objectives

The present project proposal has as its main target the digitisation and primary restoration of the glass-plate negatives and some of the paper photographs, especially the albumen prints, produced by Ferenczy Lukács and Kováts István Sr., dating roughly from 1880 to 1925. This incredible photographic archive is a major source for the history of Transylvania at the turn of the century. The archive is inadequately stored, has no adequate inventory, has never been scanned and is in the process of active decay. Rapid action is needed to preserve it and to begin making its contents available to a national and international audience.

Outcomes

Romanian

Proiectul EAP 1130 a avut drept scop restaurarea, prezervarea și digitizarea unei părți importante din patrimoniul fotografic al arhivei Kováts. Peste 5000 de negative, majoritatea realizate pe plăci de sticlă, au fost digitizate, toate datând din perioada anilor 1880-1925. Autorii lor sunt fotografii din familia Kováts, adevărați cronicari ai istoriei locale timp de peste un secol. Atelierul fotografic Kováts, cel mai vechi atelier foto din Odorheiul Secuiesc și pentru mulți ani și singurul din zonă este singurul atelier foto cu lumină natural existent în România.

În primii ani ai secolului al XX-lea studioul a se ocupa în principal cu portrete și, ca atare, clienții săi erau doamne și domni din mica nobilime și burghezie locală precum și vizitatori la stațiunile balneo-climaterice apropiate. Pe lângă aceasta, Kováts Sr. a fost „cronicarul fotografic” pentru numeroase cluburi și cercuri locale (fie ele de natură religioasă, comercială sau educațională). El însuși membru al multor astfel de grupuri, și-a luat camera cu el oriunde a mers și a înregistrat pe clișeul de sticlă ceea ce se întâmpla. Explorarea extraordinarei sale opere permite cunoașterea evoluției nu numai a unei familii și a unei afaceri, dar și unui oraș cu toate comunitățile și evenimentele sale, și chiar cultura secuiască-maghiară în ansamblu, impreună cu toate schimbările suferite de-a lungul timpului. Prin insistența sa asupra tuturor aspectelor vieții din zona Odorheiului, dar și prin măiestria execuției, opera sa documentară a devenit de fapt artă.

Plăcile de sticlă ale lui Kováts, pregătite cu toate cunoștințele și grija de așteptat de la un profesionist, surprindeau frumusețea naturală a Ținutului Secuiesc fiind publicate în ghiduri turistice, lucrări contemporane de geografie locală și alte publicații, aducându-i recunoaștere, premii, prestigiu și aprecieri critice. În mare parte, meritul său a fost că fotografia a intrat în practică generală în Ținutul Secuiesc și că a câștigat un statut în conștiința publică ca o artă

demnă de urmărit.

Activitatea lui Kováts Sr. a fost continuată de fiul său, Kováts Jr. (1915-2009), iar după aceea de Kováts Árpád Sr. (născut în 1950), fiul lui Kováts Jr. Astăzi, Studioul și Muzeul sunt conduse de Kováts Árpád Jr. (născut în 1980), strănepotul lui Kováts Sr. Cu ajutorul finanțării primite de la EAP/BL a fost amenajată o încăpere dedicată pentru arhiva fotografică, având instalații de control ale temperaturii și umidității, precum și rafturi și cutii speciale pentru arhivare.

Au fost achiziționate de asemenea programe de procesare a fotografiilor și aparatură de digitizare și scanare. În activitățile proiectului au fost implicați și studenți de la universitatea din Cluj care au putut astfel să învețe mai mult despre istoria locală și despre modalitățile de arhivare și prezervare ale materialului fotografic vechi.

Hungarian

Az EAP 1130 projekt célja az volt ,hogy helyreállítson, megőrizzen és digitalizáljon egy fontos részt a Kováts-archívum fényképészeti örökségéből .Digitalizálásra került több mint 5000 negatív, a legtöbb üveglemezre készült,és 1880-1925 közötti időből származik.Szerzőik fényképészek a Kováts családból , igazi helytörténeti krónikások, több mint egy évszázadonát.

A Kováts fényképészet, Székelyudvarhely legrégebbi fotóműhelye és az egyetlen működő napfényműterem Romániában, amely a mai napig a természetes fényt használja a jelen megörökitésére.

A XX. század első éveiben, a műteremben nagyrészt portré fotózással foglalkozik, a kliensek között megtalálhatóak egyaránt hölgyek és urak, kik a helyi kis- és középnemesség képviselői, valamint a közeli gyógyfürdők látogatói is. Emellett, id. Kováts „fényképészeti krónikása” volt

számtalan klubnak és helyi körnek (akár vallási, kereskedelmi vagy értelmiségi jellegűnek). Maga is tagja volt számos ilyen csoportnak, mindenhova magával vitte a fényképezőgépét és lencsevégre vett mindent, ami történt. Az ő rendkívüli műveinek a feltárásával lehetőség adódik, nem csupán egy család és vállalkozás fejlődésének nyomon követésére, hanem a város megismerésére is, minden közösségével és eseményével együtt, sőt mi több, a székelymagyar kultúrát érintő összes változásról is tiszta képet kaphatunk. A térség és Székelyudvarhely életének minden mozzanatához való ragaszkodása és minőségi kivitelezése által, dokumentarista munkája valójában művészetté vált.

Kováts István üveglemezei minden szükséges szaktudással és gondossággal elkészítve örökítették meg Székelyföld természeti szépségeit, melyek turisztikai kalauzokban, kortárs helytörténeti tanulmányokban és más kiadványokban is megjelentek, elnyerve elismerést, díjakat és kritikai megbecsülést egyaránt. Nagyrészt, az ő érdeme volt, hogy a fényképezés belépett az általános gyakorlatba Székelyföldön, és követhető művészetté vált a köztudatban.

Id. Kováts István munkáját fia, ifj. Kováts István (1915-2009) folytatta, majd ezt követően id. Kováts Árpád (1950-ban született), ifj. Kováts István fia. Napjainkban ifj. Kováts Árpád (1980- ban született) vezeti a Fényképészetet és Fotómúzeum, aki idősebb Kováts István dédunokája.

Az EAP / BL-től kapott támogatás segítségével egy külön helyiség lett kialakitva a fényképészeti archívum számára, hőmérséklet- és páratartalom-szabályozó berendezésekkel, valamint polcokkal és speciális dobozokkal az archiváláshoz. Megvásárlásra kerültek fotófeldolgozó programok és berendezések valamint ezközök a digitalizáláshoz és szkenneléshez.

A projekt megvalósításában egyetemi hallgatók is részt vettek a kolozsvári egyetemről, akik többet megtudhattak a helytörténetről és a régi fotóanyagok archiválásának és megőrzésének módjairól.

The records copied by this project have been catalogued as: