Dit zegel is gehecht aan een overenkomst gesloten ausfchen

A contract letter of sale of Tangrang woods between Sultan Bima and Go Ke Hoe.

Extent: European paper.