Pañcākṣaramāhātmyam

A dialogue between Siva and Pārvati and siva explained to Pārvati the greatness of Panājsaramantra ' Om Namah Sivaya' at the time of Pralaya,Creation, etc.