Istikbal

Haftalık bir dergidir. Vidin'de, Naçalo matbaasında basılmıştır. Her sayı Bulgarca ve Türkçe olarak yazılmıştır. Dergi, Türk devrimleri, iç haberler (Razgrad Turan derneği ve Bulgar Türk aydınları; Deliorman'dan haberler, eğitim alanındaki mücadeleler, cemiyetler, köy okulları, seçme şiirler ile Rusya, İngiltere, Fransa, Amerika'dan harici haberler hakkındadır).

A weekly journal. It was published in Naçalo publishing house in Vidin. Each issue is written in Bulgarian and Turkish. The journal is on Turkish revolutions, internal news (Razgrad Turan association and Bulgarian Turkish intellectuals; news from Ludogorie, struggle in the field of education, associations, village schools, selective poems, external news from Russia, England, France, America).

Date of issue(s): (Hijri) 9 Şaban 1350; 16 9 Şaban 1350; 28 Ramazan 1350; 9 Şevval 1350; 20 Şevval 1350; 1 Şevval 1350; 11 Şevval 1350; 26 Şevval 1350; 6 Zilkade 1350; 23 Zilkade 1350; 3 Zilhicce 1350; 13 Zilhicce 1350; 22 Zilhicce 1350; 3 Muharrem 1351; ; (CE) 20 Dec (Birinci Kanun) 1931; 27 Dec (Birinci Kanun) 1931; 6 Feb (İkinci Kanun) 1932; 17 Feb (İkinci Kanun) 1932; 28 Feb (İkinci Kanun) 1932; 9 Feb 1932; 19 Feb 1932; 5 Mar 1932; 14 Mar 1932; 31 Mar 1932; 10 Apr 1932; 20 Apr 1932; 29 Apr 1932; 9 May 1932.

Extent: 1 volume containing 28 folios.

Author(s)/Creator(s): Халuмъ Оздемuръ (Khamil" Ozdemir"); H. Ö.; Halim Özdemir; M.K.; Emine Sıtkı; Neriman Hikmet; Mediha Muzaffer; M.; Nazif Yusuf; M. Ş. Ahmet; Ülviye Ahmet; Yunuz Nadi; E.R.; İ. Mollof; Osman R.; A.R.; Muamer Lütfi; Kemal Şakir; Nazif Yusufa; A. Kaya; M. Faruk; Turancı (pseudonym); Coşkun; Mehmet Latif; İbrahim M.M.; M. Sabri; M. Ş. Ahmet; A. Kaya; Oktay; Vicdani; M.S.; Ali Turan; Rasim H. Mehmet; Н. Нuколоьбъ (N. Nikolo'b"); Sevinç; A.; Oktay; H. Avni; Halil Vehbi; В. Аманасобъ (V. Amanasov").

Scribe(s): Halim Özdemir.

Issue number(s): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9-10; 11; 12; 13; 14; 15.