Birlik

15 günde bir çıkar dergidir. (18. ve 19. son iki sayı hem Osmanlı Türkçesi hem de Türkçe ile yazılmıştır.) Sırasıyla Eğridere ve Kırcaali'de basılmıştır. Dergi; eğitim (Bulgaristan'ta muallim tayin etme tarzı; Türk mektepleri ve muallimler; Türkçe; Kırcaali’de yeni yazı fırkası), harici haberler (Türkiye haberleri; Türkiye’de fırka mücadeleleri), dahili haberler (Kırcaalide Turan teşkilatı; muntazam bir cemiyet kurmanın yolları; Bulgaristan Türk gençlerinin Bulgaristan hükûmetinden beklentileri; fırkalar; Bulgar halkının vaziyeti; Bulgaristan'ın çeşitli spor kulüplerinin karşılaşmaları), kadın konusu (içtimai hayatta kadın; kadınların terakkisinin önemi), seçme şiir örnekleri, reklam ve ilanlar üzerindedir.

Bi-weekly journal. (The last two issues -18th and 19th- are written in both Ottoman-Turkish and Turkish.) It was printed in Ardino and Kardzali, respectively. The journal is on education (education and teaching in Bulgaria; Bulgarian style of the nomination of teachers; Turkish schools and teachers; Turkish language; the new writing party in Kardzhali), external news (the news from Turkey; struggles among political parties in Turkey), internal news in Bulgaria (Turan organization in Kardzhali; the ways for an orderly society; what Turkish youth expects from the government; parties; the situation of the Bulgarian people; competitions in various sports clubs), women's issues (women in social life; the importance of progress of women), examples of selective poems; advertisements and announcements.

Date of issue(s): (Hijri) 18 Rabiulahir 1349; 5 Cemazeyilevvel 1349; 17 Cemazeyilevvel 1349; 1 Cemazeyilahir 1349; 15 Cemazeyilahir 1349; 29 Cemazeyilahir 1349; 14 Recep 1349; 28 Recep 1349; 8 Zilkade 1349; 8 Rabiulevvel 1350; 24 Rabiulevvel 1350; 15 Şevval 1350; 17 Zilkade 1350; ; (CE) 12 Sep 1930; 28 Sep 1930; 10 Oct 1930; 24 Oct 1930; 7 Nov 1930; 21 Nov 1930; 5 Dec 1930; 19 Dec 1930; 27 Mar 1931; 24 July 1931; 9 Aug 1931; 23 Feb 1932; 25 Mar 1932.

Extent: 1 volume containing 26 folios.

Author(s)/Creator(s): M. Doğan; Muallim Edhem Ruhi; Adil Aydın; Mim. Ayın; M. Seyfi; Şemseddin Necmi; Ahmed Sadi; Cevad Şemi; Çelik Kazık (pseudonym); A. H.; Ali Galib; Çuvaldız (pseudonym); Murad İbrahim; Ayın. Gayın.; H. İsmail Hakkı; A. Zihni; Mehmed Asım; Emil Yılmaz: Responsible Manager for the issues 18 and 19; Mehmet İzzet Elmalı; Ahmed Rafet; Neriman Hidayet.

Publisher(s): Y. Hayati: Director and the lead writer; Kırcaali.

Issue number(s): 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 13; 14; 15.