Box 1

The photographs relate to the theme of family and social life from the areas of Yambol, Smolyan, Elhovo, Kurdjali, Sofia, Sredetz, Varna, Byala Slatina, Pazardjik, Razgrad, Plovdiv, Samokov.