śarsher madhye bhūt

Digital images of śarsher madhye bhūt, an adventure novel. Written by dīnendrakumār rāẏ, published by rahasya-lahari, Bhadra 1337 [August/September 1930].