Endangered Archives

EAP387: Safeguarding Fulfulde ajami manuscripts of Nigerian Jihad poetry by Usman dan Fodio (1754-1817) and contemporaries

Read more about this project
EAP387/1/1/1: Yimre Do'aaje EAP387/1/1/2: Jahaangal Kawlaha
EAP387/1/1/3: Yimre Tawhiidi EAP387/1/1/4: Yimre Tijjani
EAP387/1/1/5: Jahaangal Kawlaha [1373 A.H. Is approximately 1953 A.D.] EAP387/1/1/6: Marsiyya Fadima
EAP387/1/2/1: Yimre Suraaji [19th century ] EAP387/1/2/2: "Alla Jaalnam; ""Tornde Jaalorgal"" [1249 A.H. is approximately 1833 A.D.]"
EAP387/1/2/3: "Alla Jaalnam; ""Tornde Jaalorgal"" [19th century ]" EAP387/1/2/4: Allah Jaalnam [19th century ]
EAP387/1/2/5: Gedjol [19th century ] EAP387/1/2/6: Gedjol [19th century ]
EAP387/1/2/7: Gedjol [19th century ] EAP387/1/2/8: Mi Joonyo [19th century ]
EAP387/1/2/9: Mi Joonyo [1253 A.H. Is approximately 1837 A.D.] EAP387/1/2/10: Allah Jaalnam [19th century ]
EAP387/1/3/1: "Laamii'do Mo Hawtaaka Nusal [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/2: "Alaamaaji Girbuki [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/3: "Finndin Daanii'do [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/4: "Ter'de Juul'de [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/5: "Yah Gi'do Am [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/6: "Finndin Daanii'do [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/7: "Yimre Furuu'a [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/8: "Yimre Furuu'a [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/9: "Yimre Furuu'a [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/10: "Yimre Yeyraa'be [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/11: "Yimre Yeyraa'be [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/12: "Yimre Yeyraa'be [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/13: "Alaamaaji Girbuki [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/3/14: "Shenii'do Raji [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/3/15: "Yeyraa'be [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/4/1: Waynude Modibbo Raji [19th century ]
EAP387/1/4/2: Maduhu Mawnde [19th century ] EAP387/1/4/3: Maduhu Mawnde [19th century ]
EAP387/1/4/4: Shi'irut tawbati [19th century ] EAP387/1/4/5: Shi'irut tawbati [19th century ]
EAP387/1/5/1: "Allah Jaafoowo [Poem from end 18th century, beginning 19th century: UDF composed it in1206 AH (approx. 1791), his son Bello extended it in 1220 AH (approximately 1805)]" EAP387/1/5/2: "Beege [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/3: "Duuniyaayel [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/4: "Baabuwol Kire [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/5: "Mo Ngaflataako [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/6: "Ma'ama'aare Tawhiide [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/7: "Yaynotoonde [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/8: "Modinoore [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/9: "Almisk Aljannah [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/10: "Yaayre Tsaamiya [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/11: "Higo [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/12: "Wallaahi Wallaahi [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/13: "Tabbat Ha'kii'ka [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/14: "Yaa Cenii'do [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/15: "Datal Aljannah [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/16: "Kalhala [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/17: "Jiimiiwa [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/18: "Yaa Gi'daa'do [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/19: "Yimre Laruura [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/20: "Al'kaalaawa [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/21: "Yaa Gi'daa'do [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/22: "Wallaahi Wallaahi [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/23: "Mo Ngaflataako [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/24: "Almisk Aljannah [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/25: "Modinoore [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/26: "Yaynotoonde [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/27: "Ma'ama'aare Tawhiidi [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/28: "Baabuwol Kire [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/29: "Baabuwol Kire [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/30: "Wallaahi Wallaahi [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/31: "Yaa Gi'daa'do [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/32: "Yayre Tsaamiya [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/33: "Tabbat Ha'ki'ka [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/34: "Baabuwol Kire [Poem from end 18th century, beginning 19th century; Manuscript from 1977]"
EAP387/1/5/35: "Yimre Beege [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/36: "Baabuwol Kire [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/37: "Yimre Kalhala [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/38: "Yimre Jiimiiwa [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/39: "Higo [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/40: "Yimre Ndonngo [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/41: "Yimre Hoyeende (Alla Laamii'do) [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/42: "Yimre Hoyeende (Alla Laamii'do) [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/43: "Ma'amaare Beege (asliire) [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/44: "Finndinoore [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/45: "Yimre Nasiiha [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/46: "Yimre Misaahi Duuniya (Yimre I'dilaahu) [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/47: "Kala Kalaare [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/48: "Yimre Mizaau [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/49: "Yimre Kakaare (Tornde Jahaangal Makka) [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/50: "Yimre Walo'en [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/51: "Jayngol Al'kur'aana [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/52: "Fulla Fukaare [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/53: "Sahadaaji (woo'di mo yimi'di) [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/54: "Gewki Yunfa [Poem from end 18th century, beginning 19th century; Manuscript from 1978]"
EAP387/1/5/55: "Yimre Kubar Haliru [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/56: "Boneeji Lesdi Hawsa [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/57: "Des'de Sharii'a [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/58: "Duuniyaayel [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/59: "Duuniyaayel [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/60: "Al'kaalaawa [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/61: "Yaa Gi'daa'do [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/62: "Yaa Gi'daa'do [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/63: "Tabbat Ha'kii'ka (asliire) [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/64: Wallaahi Wallaahi [1309 A.H.]
EAP387/1/5/65: "Higo [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/66: "Yaa Gi'daa'do [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/67: "Yimre Njibduuji [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/5/68: "Wallaahi Wallaahi [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/5/69: Jihad Poem EAP387/1/5/70: "Mo Ngaflataako [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/6/1: "Siyar Annabiiijo (Siyaruuji Bajjo) [Late 18th century, early 19th century]" EAP387/1/6/2: "Siyaruuji Annabiijo [Late 18th century, early 19th century]"
EAP387/1/6/3: Yimre Neemaaji EAP387/1/6/4: Yimre Neemaaji
EAP387/1/6/5: Woyrude Moodibo Usmaanu [after 1817] EAP387/1/6/6: Woyrude Moodibo Usmaanu [after 1817]
EAP387/1/6/7: Senndiren Laamu (Diina Le Duuniya) EAP387/1/6/8: Yimre Salaatu
EAP387/1/6/9: Yimre Salaatu EAP387/1/6/10: Yimre Salaatu
EAP387/1/6/11: Hirritirde Zunuuba (2x) EAP387/1/6/12: Yaa Rabbana
EAP387/1/6/13: Alla Maw'do Mawnde EAP387/1/6/14: Alla Maw'do Mawnde
EAP387/1/6/15: Go'oto He Laamu EAP387/1/6/16: Yimre Wasuyeeji
EAP387/1/6/17: Diina Wonaa Gi'daa'di EAP387/1/6/18: Nodden Ummatoore Annabi
EAP387/1/6/19: Yimre Hulmiinde EAP387/1/6/20: Yimre Aafiya
EAP387/1/6/21: Wallahi Ya Ful'be EAP387/1/6/22: Yahram Madiina
EAP387/1/6/23: Ka'b'be Tawhiidi EAP387/1/6/24: Maaya Acca Ko Faggi
EAP387/1/6/25: Elto Yonki EAP387/1/6/26: Mantoore Annabiijo
EAP387/1/6/27: Mahdu EAP387/1/6/28: Wazu
EAP387/1/6/29: Yimre Hasotoo'be EAP387/1/6/30: "Allay ngettaymi cenii'do salaamu diina, ummirteeko makko dow fadde siina"
EAP387/1/6/31: Yimre yetoore EAP387/1/6/32: Faidatul-hadmi Tijjani
EAP387/1/6/33: Mantoori Shaihu (Kawlaha) EAP387/1/6/34: "Allah maw'do ngettaymi, tagu'do maari, reskumen laatoowo men yim'be maa."
EAP387/1/6/35: Mantoore Tijjani EAP387/1/6/36: "Mi yettii Allah he neema diina, mi salmini bajjo mo nder madiina. "
EAP387/1/6/37: "Alhamdulilaahi mi salmini heddo 'bur'do tageefooji, mo daraja les hedow." EAP387/1/6/38: "Mi'do yetta Allah, mi salmini dow 'bur'do faa he saahaabo'en he to tokki haa faa laaxira."
EAP387/1/6/39: "Mi'do yetto Allah he dow ne'emaaji makko, walaa baawan'do kee'dinki ngettuki neema Allah kala." EAP387/1/6/40: "Mi yetti jee'do kisndam, non salaatu."
EAP387/1/6/41: "(loose end) Ngunndi wi'aa waziifa gunndi laazime, gunndi waziifa, juma'a mo'azani. " EAP387/1/6/42: Mo woosi ma yaa rahimaanu kinnoowo tagu...
EAP387/1/6/43: Mashamsu shara'un wal xusuufu yezuuru ha laysal xusuufu binuurihisayyidi. EAP387/1/6/44: He muuyo yaari ym'be ngam 'be durside e sawttu go'o boo.
EAP387/1/6/45: Yimre Wasuyeeji EAP387/1/6/46: "Mi yetti Allah he dow fiiji, .... yim'be heddoo yonkiiji. "
EAP387/1/6/47: "Mi yetti ma Allah salaatu ma'a, yo duumano maw'do tageefo ma'a. " EAP387/1/6/48: Yimre Zunubaji
EAP387/1/6/49: Wannango juul'be e ha'dugo zakku e nyoongo. EAP387/1/6/50: Mi'do woosa yaa tagu'do yam ngam manngu njaati ma'a.
EAP387/1/6/51: Ko mahadi anndira be do'y'yaaki maayde. EAP387/1/6/52: Dum aalo'en turiinii jaawaabu maa yaazal ulaa
EAP387/1/6/53: Mohammadu noddi kala maa'da. EAP387/1/6/54: Yaafa inna he baaba am fu' ka.
EAP387/1/6/55: Allaahu caahii'do caahorii'do Muhammadu. EAP387/1/6/56: Mi yettiima yaa Allaahu yaa rabbi sarmada.
EAP387/1/6/57: Mi noddiima yaa Ahgawa laaxira. EAP387/1/6/58: Mi'do yetto Allah cenii'do maw'do mo maayataa.
EAP387/1/6/59: Accidaa nder gastaa qabiri (mun kari en nakiir). EAP387/1/6/60: Yimre Nisaa'u (Rew'be)
EAP387/1/6/61: Jaalii'do EAP387/1/6/62: Allah Maw'do
EAP387/1/6/63: Allah Maw'do EAP387/1/6/64: Mi Noddi Yonki
EAP387/1/6/65: Fayda Shehu EAP387/1/6/66: Yimre Na'i
EAP387/1/6/67: Yimre Wirdi EAP387/1/6/68: Bernde Yoori
EAP387/1/6/69: Yettoore Neema EAP387/1/6/70: Yimre Mu'ujaaji
EAP387/1/6/71: En ngetti Allah nulan'do 'en burnaa'do tageefo Muhammada. EAP387/1/6/72: Nyal'de Cumumetee'do (Mir'aatu)
EAP387/1/6/73: Alhamdulillaahi mi salmini he dow Ahmadu 'bur'do tagle ngon'de les he dow. EAP387/1/6/74: Do'aaje Am
EAP387/1/6/75: Nanoy Bukaa'do EAP387/1/6/76: Mantooje Annabiijo
EAP387/1/6/77: Daa'iya EAP387/1/6/78: Faydaaji Al'kur'aana
EAP387/1/6/79: Nan Ko Muymi EAP387/1/6/80: Qutbuz-Zaman
EAP387/1/6/81: Hirritirde Zunuuba EAP387/1/6/82: Hirritirde Zunuuba
EAP387/1/6/83: Hirritirde Zunuuba EAP387/1/6/84: Jahaangal Kawlaha
EAP387/1/6/85: Jaalii'do EAP387/1/6/86: Woyrude Maama Yaaya
EAP387/1/6/87: Mantoore Sheehu Usmaanu EAP387/1/6/88: Innde Jawmam
EAP387/1/6/89: Yimre Neemaaji EAP387/1/6/90: Woyrude Mod. Ahmadu Ganye
EAP387/1/6/91: Woyrude Moodibbo Ahmadu Ganye EAP387/1/6/92: Tijjani Famarde
EAP387/1/6/93: Yimre Tijjaani EAP387/1/6/94: Mir'aatu
EAP387/1/6/95: Mir'aatu EAP387/1/6/96: Mir'aatu
EAP387/1/6/97: Yimre Waazu EAP387/1/6/98: Mahdu Petel
EAP387/1/6/99: Yimre Hisabu EAP387/1/6/100: Jibooji + Ha'kii'ka
EAP387/1/6/101: Alhamdulillaahi he dow iimaanu kazaaka lislaamu kazaa ihsaanu. EAP387/1/6/102: Salaatu haa kazaa salaamu yo duumo dow Mohammadu imaamu.
EAP387/1/6/103: "Mi yetti ma Alla yaa salaamu, min salminii Ahmadu joom magaamu. " EAP387/1/6/104: Hirritirde Zunuuba (2x)
EAP387/1/6/105: Nodden Ummatoore Annabi EAP387/1/6/106: Yaa Allaahu an woni baawu'do an woni anndu'do yaaramo maadiinata ngenndi annabi Ahmada.
EAP387/1/6/107: Mi yetta Allah waahidul qahhaaru. EAP387/1/6/108: Allaahu caahii'do hoynanam nyannde maay'de.
EAP387/1/6/109: Nga alquru'aanu kazaaka tawreeta haa kazaa he linjiila. EAP387/1/6/110: Mi yettiima Alla yaa Rahmaanu mi salmini Mohamma amiiru.
EAP387/1/6/111: Yimre Maayde EAP387/1/6/112: Bushra'u
EAP387/1/6/113: Yimre Suunaaji EAP387/1/6/114: Woyrude Moodibbo Ahmadu Ganye + Wallaahi Wallaahi
EAP387/1/6/115: Yiigo Tijjani EAP387/1/6/116: Subhaana
EAP387/1/6/117: Sharduuji Wurtugo Rew'be EAP387/1/6/118: Mi'do Wusa Allah +Milij?make Gedde
EAP387/1/6/119: Suura Mojulde EAP387/1/6/120: Wolway ko faandi janngo jikraa.
EAP387/1/6/121: Alla Yaaram Kawlaha EAP387/1/6/122: Mantoore Annabiijo
EAP387/1/6/123: Datal Aljannah EAP387/1/6/124: Sunna
EAP387/1/6/125: Woyrude Moodibbo Raaji EAP387/1/6/126: Tijjani Famarde
EAP387/1/6/127: O jii'd'do bilii'do. EAP387/1/6/128: Mi yettii tagu'do tagle fuu tagu'do maayde
EAP387/1/6/129: Tijjani EAP387/1/6/130: Jamma'aaji.
EAP387/1/6/131: "Mi yettii Alla waahidu gahaaru, gooto mo laamu nduumani jabbaaru" EAP387/1/6/132: Janngoy'do faatiha narratan nder sabbungo sekko fuu walaa immoo nder pallal Tijjaani.
EAP387/1/6/133: La ilaa EAP387/1/6/134: Moy woni Muminiijo
EAP387/1/6/135: "Mi'do yetta burdu'do dow he sara, mi duwano baaji am yi'dora. "