Endangered Archives

EAP212: Locating, documenting and digitising: Preserving the endangered manuscripts of the Legacy of the Sultanate of Buton, South-Eastern Sulawesi Province, Indonesia

Read more about this project
EAP212/1/1: Hubungan Butin dengan Negeri lain EAP212/1/2: Matan Az-Zubad
EAP212/1/3: Bidayat al-hidayat fi 'ilm at-tasawwuf [1251 H] EAP212/1/4: An-Nafahat Al-Ilahiyyah fi Kaifyat Suluk At-Tariqat Al-Muhammadiyyah [29 Zul Qa'idah 1225 H]
EAP212/1/5: Ibtida Sayr al-arifin [1292 H] EAP212/1/6: Makhfani I
EAP212/2/1: Kitab Al-Fawa’id fi as-Salat [Jumadil Awal 1283 H] EAP212/2/2: Kitab Faidah As-Salat
EAP212/2/3: Kitab Hidayat Al Basyir fi Mar’rifat Al-Qadir EAP212/2/4: Do’a
EAP212/2/5: Al-Bahjat As-Saniyyat [2 Sya’ban 1279 H] EAP212/2/6: Anis Al-Muttaqin
EAP212/2/7: Diya al-Anwar fi Tasfiat al-Akdar [Selasa 7 Rabiul Awal 1252 H] EAP212/2/8: Fath Ar-Rahim fi At-Tauhid Rabb Al-Arsy Al-Azim
EAP212/2/9: Habl Al-Wasiq fi At-Tauhid wa Atasdiq [12 Sya’ban 1252 H] EAP212/2/10: Kasyf Al-Hijab fi Muraqabat al-Wahab
EAP212/2/11: Kasyf Al-Muntazar Lima Yarah Al-Muhtadar EAP212/2/12: Hajatu Ar-Ragibin fi Takmilati Tafsir Al-Quran Al-Karim
EAP212/2/13: Ilmu At-Tasawwuf [7 Rajab 1245 H] EAP212/2/14: Sakaratul Maut
EAP212/2/15: Ma’rifatul Ghaib Wasy-syahadah I EAP212/2/16: Masail al-Muthadi li Ikhwani al-Mubdi
EAP212/2/17: Sabil As-Salam Li Bulug al-Maram EAP212/2/18: Makhfani II
EAP212/2/19: Tuhfah Al-Mursila [1208 H] EAP212/2/20: Tariqat Naqsyabandiyyah [Jumadil Akhir 1253 H]
EAP212/2/21: Bula Mulia [1937] EAP212/2/22: Habl Al-Wasiq
EAP212/2/23: Perhitungan Bulan Arab/ Calculations for the Arabic calendar EAP212/2/24: Tarekat
EAP212/2/25: Kitab Al-Azkar wa Al-Ad’iyyah EAP212/2/26: Tahsin Al-Aulad fi Ta’at Raab al-Ibad
EAP212/2/27: Al-Kitab An-Nikah [Rabu 19 Zulhijah 1291 H] EAP212/2/28: Pedoman suami istri menurut agama Islam
EAP212/2/29: Kitab Nikah [6 Safar 1272 H] EAP212/2/30: Maulid Syaraf Al-Anam
EAP212/2/31: "Kumpulan berbagai teks Kabanti (Bula Malino, Otazikiri, Fakihi, Nuru Molabi dan Jaohara)" EAP212/2/32: Tanqiyat Al-Qulub fi Ma’rifat Alam Al-Ghuyub
EAP212/2/33: Al-Aqwal Al-Hidayat [19 Jumadil Akhir 1031 H] EAP212/2/34: Tanbih Al-Gafil wa Tanzilat al-Mahafil
EAP212/3/1: Tula-tulana Nabi Muhammadi EAP212/3/2: "Hal Air yang mensucikan, dan mandi"
EAP212/3/3: Targhib al Murid EAP212/3/4: Silsilah Bangsawan Wolio
EAP212/3/5: Anis al-Muttaqin EAP212/3/6: [Unidentified text]
EAP212/3/7: Kumpulan Hadist Nabi EAP212/3/8: Ajonga Inda Malusa [Ramadhan 1416 Hijriah]
EAP212/3/9: Padomana Alimu [18 Rabiul Awal 1426 Hijriah] EAP212/3/10: Kaluku Panda
EAP212/3/11: Mayati [12 Rabiul Awal 1421H] EAP212/3/12: Undu-Undu Sapenena kainawa [Julhijah 1426 Hijriah]
EAP212/3/13: Bula Baani EAP212/3/14: Padomana Arifu
EAP212/3/15: Bunga Dalima EAP212/3/16: Kanturuna Mohelana [29 Jumadil Akhir 1423 Hijiriah]
EAP212/3/17: Kalipopo Mainawa [22 Rabiul Awal 1246H] EAP212/3/18: Paiasa Mainawa [2 December 1972]
EAP212/3/19: Kanturuna Molingkana EAP212/3/20: Tazikiri Momampodo
EAP212/3/21: Kaokabi Mainawa [5 Rajab 1421H] EAP212/3/22: Nuru Molabi
EAP212/3/23: Bunga Malati EAP212/3/24: Kauampena Solo
EAP212/3/25: Wahadini EAP212/3/26: Wafatina nabi
EAP212/3/27: Al-Quran EAP212/4/1: Sejarah Nabi-Nabi dari Adam hingga Muhammad
EAP212/4/2: Empat Puluh Hadis Nabi EAP212/4/3: Sarana Bonto Inunca
EAP212/4/4: Al-Hisn al-Hasin min Kalam Sayyid al-Mursalin [Muharram 1267] EAP212/4/5: Adat Istiadat Raja-Raja Buton
EAP212/5/1: Bidayat Al-Alamiyyah EAP212/5/2: Anis Al-Muttaqin
EAP212/5/3: Hijab A-Absar EAP212/6/1: Pulangana Raja-Raja dalam Neegeri Buton
EAP212/6/2: Silsilah Bangsawan Wolio EAP212/6/3: Surat Kompeni kepada Sultan Azimuddin
EAP212/6/4: Kitab fakin EAP212/6/5: Risalah Tauhid [1254 H]
EAP212/6/6: Ma’arifat Al-Gaib wa Al-Syahadah I